1. Sopimuksen osapuolet, kuvauspaikka ja kuvausaika

KUVAAJA: Jani Lappalainen                                                                                Asiakas:  Asiakas Esimerkki
Laivalahdenkaari 15 B 24                                                                                    Osoite:  Esimerkkitie 1, 00000 Esimerkkikaupunki
00810 Helsinki                                                                                                               Puhelinnumero:  050-1234567
050-5514080                                                                                                                  Sähköposti:  asiakas@esimerkki.com
contact@janilappalainen.com

Kuvauspaikka: Esimerkkilokaatio
Kuvausaika: XX.XX.XXXX klo XX-XX

Sopimuksen sisältö
1. Toimitettavat asiat
Kuvaaja tekee kaikkiin toimitettaviin hääkuviin peruskäsittelyn, joka tässä yhteydessä tarkoittaa sitä, että ne käydään läpi valotuksen, valkotasapainon, kontrastin ja rajauksen osalta, mutta tarkempi käsittely ja kuvamanipulaatio (esim. esineiden poistaminen kuvasta tai ihon tasoittaminen) eivät kuulu palveluun ilman lisämaksua. 
Kuvaaja toimittaa hääparista otettujen potrettikuvien koevedokset nähtäväksi 1-2 viikkoa häiden jälkeen. Näistä kuvista asiakas saa valita sovitusti XX kpl suosikkiaan, jotka käsitellään muita kuvia tarkemmin. Asiakkaan tulisi valita käsiteltävät kuvat  noin viikon aikana siitä hetkestä lukien, kun kuvaaja on toimittanut linkin internet-galleriaan koevedosten valitsemiseen. Mikäli asiakas ei tee valintoja tässä ajassa, vaikuttaa se kaikkien valmiiden kuvien toimitukseen viivästyttävästi. 
Koko hääpäivän kuvaamisesta, joka alkaa sovitusti aamun valmisteluista tai vihkimisestä ja kestää sovitun tuntimäärän (X h), toimitetaan kuvia vähintään XXX kpl. Näiden lisäksi toimitetaan mahdolliset muut kuvat, kuten potretit hääparista. Kaikki valokuvat toimitetaan dropbox-latauslinkillä, jollei toisin sovita. Valmiit valokuvat toimitetaan noin neljä viikkoa häiden jälkeen, olettaen että asiakas tekee potrettivalinnat kahden viikon kuluessa koevedosten toimituksesta. Kuvauksen hintaan kuuluu myös hääkuville salasanasuojattu nettigallerian ylläpito www.janilappalainen.com-sivustolla kuuden kuukauden ajan, jonka voi jakaa häävieraille.

2. Kuvaajan ruokailu ja tauot
Hääparin tulee järjestää kuvaajalle mahdollisuus ruokailuun sekä osoittaa paikka, missä kuvaajalla on mahdollisuus säilyttää kalustoa, tehdä varmuuskopioita kuvista ja levätä päivän aikana. Ruokailu ja tauot ovat laskutettavaa aikaa. 

3. Maksu
Kuvauksen kokonaishinta (X €) maksetaan laskulla kahdessa osassa. Ensimmäinen osa (ennakkomaksu) on n. 1/3  (X €) kuvauksen kokonaishinnasta, ja sillä varataan kuvaaja sovituksi päiväksi. Toinen osa (loppulasku) n. 2/3 (X €) erääntyy kuukausi ennen hääpäivää, ellei muuta ole sovittu. Jos laskua ei ole maksettu ennen hääpäivää, kuvaajalla ei ole velvollisuutta kuvata häitä eikä palauttaa maksun ensimmäistä osaa. 
Mikäli asiakas peruu kuvauksen, ei maksu(j)a palauteta, koska kuvaaja on kieltäytynyt kaikista muista päivää koskevista työtarjouksista. Jos asiakas vaihtaa hääpäivää, ei maksettuja maksuja palauteta riippumatta siitä, sopiiko uusi hääpäivä kuvaajalle. Kuvauksen hinta koskee vain sopimuksessa olevan hääparin häiden kuvaamista eikä maksettua kuvausta voida vaihtaa muuhun kuvaukseen. 
Kuvaushinta sisältää kuvauspäivänä voimassa olevan arvonlisäveron. 

4. Matkakulut
Hinta sisältää matkakulut 20 kilometrin säteellä Helsingistä. Kuvauspaikan sijaitessa kauempana kuin 20 km Helsingistä, lisäkilometrien hinta on 0,75 €/kilometri. Asiakas vastaa myös mahdollisista parkkimaksuista, lauttamaksuista ja muista vastaavista, ennakoimattomista ja kuvaajasta riippumattomista matkakuluista kuvauspaikoille, ellei toisin sovita.

5. Kuvien tekijänoikeudet
Kaikki kuvien tekijänoikeudet säilyvät kuvaajalla, ja hän saa käyttää kuvia portfoliossaan, blogissaan, muussa kuvaukseen liittyvässä markkinoinnissa sekä kilpailuissa ilman erillistä lupaa. Asiakas saa maailmanlaajuisen, ikuisen ei-kaupallisen lisenssin toimitettuihin kuviin, joka periytyy asiakkaan jälkipolville. Asiakas saa julkaista kuvia, teettää paperikuvia ja muita fyysisiä tuotteita missä tahansa ei-kaupallisessa tarkoituksessa. 
Asiakkaan täytyy mainita kuvaajan nimi kuvien julkisen käytön yhteydessä (esim. Facebook, Instagram, lehdet jne). Kaupalliseen tarkoitukseen on neuvoteltava erillinen lisenssi tämän sopimuksen ulkopuolella. Mikäli asiakas itse muokkaa kuvia, hänen täytyy mainita siitä erikseen kuvan yhteydessä, jos kuvia esitetään julkisesti.

6. Kuvaustyyli, laitteisto ja kuvien mahdollinen tuhoutuminen
Asiakas on nähnyt kuvaajan aiempia töitä, joten asiakas tietää sekä luottaa kuvaajan taitoon kuvata hääpäivä. Asiakas ymmärtää ja hyväksyy sen, että kuvaajan kuvaustyyli voi muuttua ajan myötä ja/tai olosuhteiden takia. Kuvaaja ei takaa, että toimitettavat kuvat ovat tyyliltään identtisiä/samanlaisia kuin hänen aikaisemmat kuvat.
Kuvaaja päättää kuvien taiteellisen tyylin vallitsevien olosuhteiden ja oman harkintansa mukaisesti. Toimitettavien kuvien valinta on täysin kuvaajan harkinnassa. Kuvat toimitetaan JPG-formaatissa ja kuvien raakatiedostoja ei toimiteta. Asiakkaalla ei ole oikeutta nähdä kaikkia hääpäivänä otettuja kuvia, jos ne eivät kuvaajan näkemyksen mukaan ole tarpeeksi hyviä teknisesti tai taiteellisesti. Johtuen häiden nopeatempoisesta luonteesta minkään yksittäisen tapahtuman kuvaamista ei voi taata. Kuvaaja ei ole korvausvelvollinen, jos jotain tiettyä tapahtumaa ei ole ikuistettu. 
Jos kuvat tuhoutuvat kokonaan tai osittain kuvaajasta riippumattomasta syystä (esim. laiterikko), kuvaaja on velvollinen vahingonkorvauksiin korkeintaan maksetun rahamäärän verran. Kuvaaja on kuitenkin velvollinen huolehtimaan kuvien huolellisesta varmuuskopioinnista. Varmuuskopiointivelvollisuus päättyy 6kk häiden jälkeen, eikä kuvaajalla ole sen jälkeen velvollisuutta säilyttää asiakkaan kuvia.

7. Kuvaussopimuksen purkaminen
Asiakkaalla on oikeus purkaa kuvaussopimus kirjallisesti ennen häitä. Kuvaajalla ei ole sopimuksen purkamisen jälkeen mitään velvollisuuksia asiakasta kohtaan, eikä mitään jo maksettuja rahoja palauteta. 
Kuvaajalla on oikeus purkaa sopimus, jos asiakas hyväksyy sopimuksen purkamisen kirjallisesti TAI yksipuolisesti vain, jos kuvaajalle tulee ylitsepääsemätön este. Ylitsepääsemätön este tarkoittaa sellaista tilannetta, jota ei voi ennakoida ja jonka takia kuvaaja ei fyysisesti pysty kuvaamaan häitä esimerkiksi sairastumisen, vakavan loukkaantumisen tai kuoleman takia. Ylitsepääsemättömän esteen sattuessa kuvaaja auttaa parhaalla mahdollisella tavalla asiakasta löytämään korvaavan kuvaajan.
Mikäli kuvaaja ei pysty järjestämään toista kuvaajaa ylitsepääsemättömän esteen sattuessa, on hän velvollinen palauttamaan loppulaskua vastaavan summan. Ennakkomaksua ei palauteta, sillä kuvaajan työaikaa on kulunut hääkuvauksen esivalmisteluihin kuten hääkuvauspalaveriin ja potrettipaikkojen suunnitteluun. Kuvaaja ei ole velvollinen maksamaan tällaisessa tapauksessa ylimääräistä vahingonkorvausta. 
Kuvaaja sitoutuu kuvaamaan hääjuhlia ennalta sovitun ajan. Kuvaajalla on kuitenkin oikeus keskeyttää kuvaus ennen sovitun ajan loppumista, jos joku hääseurueesta käyttäytyy uhkaavasti tai väkivaltaisesti joko kuvaajaa tai kuvaajan kalustoa kohtaan.

8. Sovellettava laki ja erimielisyyksien ratkaiseminen
Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Sopimuksesta aiheutuvat erimielisyydet pyritään ratkaisemaan sovittelemalla. Viime kädessä erimielisyydet ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa.

9. Lisätietoja
Kaikki lisäykset ja muutokset sopimukseen on tehtävä kirjallisesti.

10. Päiväys ja allekirjoitukset
Tätä sopimusta on tehty kaksi (2) kappaletta, yksi kummallekin osapuolelle.

Paikka: Esimerkkikaupunki
Päiväys: XX.XX.XXXX


_____________________________                                                           _____________________________
Jani Lappalainen                                                                                            Asiakas Esimerkki
Valokuvaaja                                                                                                         Asiakas 
Back to Top